CUM ACȚIONEAZĂ ÎN SOL

Microorganismele prezente în sol mobilizează elemente biogene importante pentru plante din forme organice și minerale și eliberează sau secretă diverse vitamine, antibiotice și substanțe activatoare (stimulente) în mediul înconjurător. Astfel, viața microbiană din sol joacă un rol crucial în reglarea unor procese fizico-chimice esențiale care afectează în mod specific aprovizionarea cu substanțe nutritive a rădăcinilor plantelor. Bacteriile din sol au un impact semnificativ asupra productivității generale a solului și calității producției vegetale. Ele contribuie la fixarea azotului atmosferic, produc forme de nutrienți greu accesibile, cum ar fi fosforul, și sunt implicate în mineralizarea materiei organice și accelerarea descompunerii reziduurilor vegetale sau a materiei organice primare din sol. Astfel, bacteriile influențează în mod direct formarea solului și dezvoltarea proprietăților sale.

Preparatele bacteriene AZOTER au compoziția potrivită pentru a restabili viața microbiană în sol, crescând fertilitatea și productivitatea acestuia, ceea ce are un impact pozitiv asupra calității producției obținute. Aceste îngrășăminte bacteriene conțin trei tulpini de bacterii care participă la fixarea asimbiotică a azotului atmosferic, sprijinind astfel descompunerea materiei organice din sol și facilitând accesibilitatea elementelor macrobiogene importante, în special a fosforului, care altfel ar fi în forme insolubile. Datorită concentrației ridicate de bacterii din aceste îngrășăminte, aplicarea AZOTER va conduce la o creștere semnificativă a microflorei bacteriene din sol. În compoziția preparatului se regăsesc tulpini de Azotobacter chroococcum și Azospirillum brasilense, care sunt responsabile de fixarea asimbiotică a azotului din atmosferă, facilitând astfel absorbția acestuia de către plante, și Bacillus megaterium, care are un rol esențial în eliberarea fosforului în formă accesibilă pentru plante.

AZOTER_soil_EN
N

60-80 kg

în condiții optime 100 – 150 kg

Fixarea azotului atmosferic

Azotul, denumit și „motorul creșterii”, este un element macrobiogenetic esențial pentru plante. Stocurile de azot din soluri sunt direct dependente de conținutul de humus. Deoarece rocile sunt sărace în azot, îmbogățirea solului cu acest element este legată de acumularea biologică a azotului atmosferic. Atmosfera conține o cantitate bogată de azot (reprezentând 78,09% în volum), ceea ce înseamnă aproximativ 75.000 de tone de N2 la nivelul unui hectar de teren. Cu toate acestea, problema constă în faptul că legătura triplă puternică dintre atomii de azot face ca acest gaz să fie imposibil de absorbit de plante și de utilizat în metabolismul lor. Cu ajutorul aparatului enzimatic, microorganismele sunt capabile să rupă această legătură triplă. Eficiența fixării azotului atmosferic de către bacterii a fost îmbunătățită prin selectarea adecvată a tulpinilor, care nu numai că au capacitatea de fixare asimbiotică eficientă a azotului atmosferic, dar se și reproduc intens după aplicarea în sol, creând astfel o cantitate semnificativă de azot fixat disponibil pentru plante. Îngrășămintele bacteriene AZOTER conțin tulpini de bacterii asimbiotice foarte eficiente, cum ar fi Azotobacter chroococcum și Azospirillum brasilense, care sunt capabile să sintetizeze și să fixeze mari cantități de azot pe durata sezonului de creștere al plantelor cultivate. Cantitatea de azot fixată în acest mod poate ajunge la 60-80 kg pe hectar, iar în condiții optime poate fi chiar de 100-150 kg/ha. Acest lucru duce la o reducere semnificativă a consumului de îngrășăminte azotate tradiționale și, în consecință, îmbunătățește considerabil costurile de cultivare.

P

30-40 kg

în condiții optime 60 – 80 kg

Accesibilitatea fosforului din forme insolubile

Conținutul total de fosfor din solurile slovace este cel mai scăzut în comparație cu conținutul de N, K, Ca și Mg, situându-se între 0,03% și 0,2%. Acesta este alcătuit din fracțiuni organice și anorganice, cu fosforul anorganic (între 25% și 98%) dominând ușor fosforul organic (între 2% și 75%), datorită naturii predominant minerale a solurilor din regiune. O proporție semnificativă (92-99%) a fosforului prezent în sol nu este disponibilă pentru plante. Doar 1-8% din aportul total de fosfor poate fi utilizat de către plante pentru producția vegetală. Fosforul este pus la dispoziția plantelor în formă solubilă în apă prin mijloace biologice. Activitatea biochimică a microflorei solului favorizează eliberarea fosforului din compușii slab solubili. Bacillus megaterium, prezent în îngrășămintele bacteriene AZOTER, contribuie la eliberarea fosforului, transformând fosfatul tricalcic prezent în sol în fosfat dicalcic și, astfel, punându-l la dispoziția plantelor. Cantitatea de fosfor eliberată în acest mod poate ajunge la 30-40 kg de fosfor în nutrienți puri la sfârșitul sezonului de cultivare și până la 60-80 kg în condiții optime.

K

30-40 kg

Mobilizarea potasiului și accelerarea proceselor de descompunere a reziduurilor post-recoltare

Odată cu aplicarea AZOTER în sol în combinație cu celuloza prezentă, numărul de bacterii care descompun reziduurile post-recoltare crește rapid. Aceste bacterii accelerează procesul de descompunere a materiei organice din sol și a reziduurilor post-recoltare. Descompunerea și mineralizarea rapidă a materiei organice din sol sunt rezultatul activității simultane a diverse grupuri de microorganisme, cum ar fi azotobacter și bacteriile celulozice. În acest proces, microorganismele mobilizează potasiul din compușii organici slab solubili, transformându-l în forme accesibile plantelor. Cantitatea de potasiu eliberată în acest mod se ridică la 30-40 kg în nutrienți puri. Utilizarea efectului stimulator al îngrășămintelor bacteriene AZOTER în accelerarea proceselor de descompunere a reziduurilor post-recoltare, cum ar fi paiele de cereale, rapița și porumbul, are o importanță majoră. După recoltarea culturilor principale, aceste reziduuri lignocelulozice rămân în câmp, având un raport C:N mare. Dacă aceste reziduuri nu sunt descompuse, ele pot inhiba germinația semințelor semănate și pot oferi un mediu propice pentru diverse specii de ciuperci care pot infecta plantele tinere în primele etape de creștere. Aceasta poate deteriora starea generală de sănătate a culturii, având un impact negativ asupra randamentelor obținute. Prin urmare, accelerarea descompunerii reziduurilor post-recoltare prin intermediul AZOTER contribuie la menținerea unei sănătăți optime a culturilor și la obținerea unor randamente mai bune.

ÎMBUNĂTĂȚIREA FERTILITĂȚII SOLULUI ÎN ARMONIE CU MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
Beneficiile utilizării AZOTER includ:
 • Reducerea consumului de îngrășăminte azotate convenționale, deoarece cantitatea de azot fixată și disponibilă pentru plante poate ajunge la nivelul de 60-80 kg și până la 100-150 kg/N ha-1 în condiții optime. În atmosferă, există aproximativ 75.000 de tone de azot pe hectar
 • Creșterea utilizării nutriției minerale aplicate și a stocului de nutrienți din sol
 • Conține cea mai mare densitate absolută de germeni bacterieni viabili în comparație cu alte preparate pe bază de bacterii, respectiv 4 x 10^9 germeni în 1 ml de îngrășământ
 • Îmbunătățește proprietățile biologice ale solurilor și, în același timp, restabilește viața microbiană în sol
 • Crește și pune la dispoziția plantelor fosforul din compușii insolubili, cu o cantitate de fosfor eliberată de aproximativ 30-40 kg P/ha-1 și până la 60-80 kg de fosfor în condiții optime
 • Favorizează descompunerea reziduurilor post-recoltare, a paielor și a materiei organice din sol, conducând la o creștere treptată a fertilității solului și creând un mediu adecvat pentru însămânțare
 • Accelerează eliberarea de nutrienți și descompunerea digestatului aplicat. Are un efect sinergic și îmbunătățește eficiența îngrășămintelor organice aplicate în comun (gunoi de grajd, gunoi de grajd, uree și îngrășăminte verzi)
 • Contribuie la îmbunătățirea proprietăților structurale și dimensiunii granulelor solului
 • Îmbunătățește regimul aerului și al apei în sol, ceea ce are în cele din urmă un impact pozitiv asupra asimilării nutrienților din sol de către plante.
 • Revitalizarea solului și crește fertilității acestuia
 • Ameliorează starea plantelor prin creșterea mecanismelor de apărare
 • Conduce la o cantitate și calitate mai bună a producției, reducând conținutul de micotoxine și nitrați
 • Impact pozitiv asupra economiei generale a sistemului de cultură
 • Utilizare în agricultura ecologică